• COVID-19

 • Beste leden,

  Afgelopen dinsdag heeft de Rijksoverheid in haar persconferentie aangekondigd dat het coronatoegangsbewijs (CTB) per zaterdag 6 november a.s. van toepassing wordt voor de binnensportcompetities. Tevens is de 1,5 meter afstand tot andere personen weer van kracht.

  Hoe zit het nu precies en wat kunnen we verwachten:

  Coronatoegangsbewijs moet gescand worden bij iedereen van 18 jaar en ouder. Hierbij dient je ook je legitimatiebewijs te kunnen tonen.
  Coronatoegangsbewijs noodzakelijk voor betreden sporthal, dus bij trainingen en/of wedstrijden.
  Coronatoegangsbewijs noodzakelijk voor alle toeschouwers bij sportactiviteiten.

  Uitzondering voor personen met een functie:

  Personen die met een functie aanwezig moeten zijn op de vereniging, zijn van deze verplichting uitgezonderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers en coaches (uit en thuis), scheidsrechters, alle noodzakelijk aanwezigeandere vrijwilligers of mensen die bijvoorbeeldonderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren op de vereniging.

  Let op: rij-ouders vallen niet onder deze uitzondering.

  Tevens hebben wij zojuist van Sportbedrijf Zaanstad (Het Trias) vernomen dat alle sportverenigingen zelf er zorg voor dienen te dragen dat alle bezoekers worden gecontroleerd. De komende weken, na ontvangst van de definitieve competitie, wordt een planning m.b.t. zaal coördinator, zaaldienst en vrijwilliger controleren CTB opgesteld en verspreid.

  De competitie start per zaterdag 27 november a.s., echter zijn er voor eerdere weekenden oefenwedstrijden ingepland. Houdt er dus alles rekening mee dat je altijd je Coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs mee hebt.

  Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben verzoeken wij u vriendelijk deze middels info@kvfurore.nl kenbaar te maken.

  Namens het bestuur,

  Annemieke Lelij