U bevindt zich hier: Volg Furore » Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

19-10-2015 19:40 uur

Profielschets Penningmeester

Algemeen
Binnen Furore is de penningmeester onderdeel van het dagelijks bestuur, samen met de voorzitter en de secretaris. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen binnen de vereniging. Zowel de algemene financiën als de gelden voor de commissies.

 

Het feitelijke boeken van de diverse transacties gebeurt niet door de penningmeester maar door een ander. Deze persoon boekt de transacties (bankafschriften, facturen, incasso's, contributies, etc.) in de online verenigingsapplicatie ALTKLUBE. Vanuit dit programma worden ook de diverse rapportages zoals begroting, jaarrekening, saldibalans en openstaande posten gedraaid.

Takenpakket

 • Verantwoordelijk voor alle financiën binnen Furore
 • Uitvoering van betalingen
 • Uitvoering van automatische contributie incasso
 • Opstellen van de begroting
 • Opstellen van de jaarrekening
 • Versturen van facturen naar debiteuren
 • Bijhouden van de diverse contracten van leveranciers
 • Bijhouden van de diverse contracten van sponsoren, adverteerders
 • Aansturing van de sponsorcommissie
 • Controle van de boekingen van de transacties
 • Bijwonen van periodieke bestuursvergaderingen
 • Kascontrole voorbereiden en verantwoording afleggen aan kascontrolecommissie
 • Indienen van de jaarlijkse subsidieaanvraag bij de Gemeente Zaanstad
 • Indienen van de jaarlijkse verantwoording van de subsidieaanvraag bij de Gemeente Zaanstad
 • Per bestuursvergadering een overzicht geven van de werkelijke kosten tov de begroting

Gemiddeld zal de penningmeester ongeveer 2 uur per week kwijt zijn aan deze taak. Pieken zijn er tijdens het opstellen van de jaarrekening in september/oktober en tijdens het opstellen van de begroting in april/mei.

Vereisten
Vanwege de opzet van het programma van Sportlink is een boekhoudkundige achtergrond noodzakelijk. Bekendheid met een rekeningstelsel, dagboeken, memoriaal, debiteuren en crediteuren zijn nodig om de boekingen van de transacties juist te kunnen beoordelen en om de begroting en jaarrekening op te kunnen stellen. Alhoewel de penningmeester niet zelf hoeft te boeken is hij/zij wel degene die de boekingen controleert en bepaalt of ze op de juiste rekening staan.

facebook twitter Email