U bevindt zich hier: Volg Furore » Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

18-06-2019 21:38 uur

Voorjaarsvergadering

De voorjaarsvergadering werd dit jaar heel goed bezocht en het werd een goede vergadering. De vele kampioenen van dit seizoen werden gememoreerd en het drukke lange seizoen werd nog even kort doorgenomen. Deze vergadering is bedoeld om de commissies weer voor een jaar te benoemen en de begroting voor het nieuwe seizoen te bespreken.

Allereerst werden er drie toekomstige bestuursleden voorgesteld. Patrick Souverein, Thomas Kenter en Hans Smit gaan het bestuur versterken, Patrick, scheidrechterzaken, Thomas, sponsors en inkomsten, Hans voor zijn ervaring in bestuurlijke zaken. De commissies hadden wat wijzigingen maar er waren ook genoeg kandidaten, dus dat verliep vlot.

De begroting werd uitgebreid toegelicht, wel kwam naar voren de vele veranderingen door het Sportbesluit btw van de overheid, maar ook een sterke verhoging van de energieprijzen en zaalhuur. Echter met een 2% verhoging van de netto contributie is deĀ  begroting sluitend. De vergadering heeft de begroting aangenomen. Het blijft echter goed op de centen letten de komende tijd.

Huldiging Hanneke Moerland, 50 jaar, lid van het KNKV, mooie woorden van voorzitter Monique, speldje, oorkonde, bloemen en applaus. Daarna was het tijd voor een uitgebreide uiteenzetting over de ambitie en de toekomst van de vereniging, daar we, als vereniging, sterk gegroeid zijn. Het bestuur gaat een plan maken en Peter en DaveĀ  gaan dit onder hun hoede nemen. De vergadering had vragen en daar kwam een goed antwoord op. In de najaarsvergadering wordt er op terug gekomen.

Met de rondvraag en de mededeling dat we 10 jaar bestaan als vereniging en we dit van vieren op zaterdag 31 augustus met het openingsfeest, werd deze goede vergadering rond 22.00 uur gesloten.

Oene

facebook twitter Email