U bevindt zich hier: Volg Furore » Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

07-01-2019 20:50 uur

Sportbesluit BTW 2019

Eind 2018 werd bekend, dat de regering een Sportbesluit BTW had ingediend en dat het ook aangenomen is.

Er werden in december voorlichtingsbijeenkomsten gehouden door de Gemeente. Deze werden ook bezocht door diverse bestuursleden. Langzamerhand werd wel duidelijk, dat het Sportbesluit, voor onze vereniging ook gevolgen zal hebben.

De grootste verandering is, dat Stichting Provily-Omzoom geen BTW meer in rekening mag brengen over de gebruikersvergoeding, die de vereniging nu betaalt.
Dat geldt ook voor de Gemeente, geen BTW meer in rekening brengen over de huur van de kunstgrasvelden.

Onze vereniging is niet BTW plichtig, dus wij moeten de BTW betalen.
Uitleg: niet BTW plichtig betekent dat de vereniging de binnenkomende facturen met btw volledig moet betalen en dat deze btw niet teruggevorderd kan worden. 
Dus het totale bedrag komt dan ten laste van het resultaat. 

Op zich is, dit besluit niet ongunstig voor ons, maar het heeft ook nadelige gevolgen.

De facturen, van de energie, water onderhoud, schoonmaak, klein onderhoud, aanschaf materiaal enz. worden belast met 21%, in de oude situatie was dat 6%.
Het verschil van 15% moet nu de vereniging betalen.

Bovendien gaat Stichting Provily-Omzoom, deze facturen met BTW, in 2019 overhevelen naar de vereniging, zodat de penningmeester belast wordt met meer betalingen en mutaties in het grootboek.

Al met al zijn er voor de komende weken al weer diverse vergaderingen gepland  om de financiële gevolgen van dit besluit voor onze vereniging definitief te maken.

Daarnaast, gaat de BTW voor de zaaluurkosten ook omhoog van  6 naar 9%.
Op jaarbasis 2019, drie maanden zaaluurkosten, is dat een flink bedrag.

Energie, we hebben er allemaal mee te maken en zo ook de vereniging, de inschatting is dat dit fors gaat stijgen in 2019.

De komende maand januari zal duidelijk worden hoe we, als vereniging, er voor komen te staan.

Voorlopig moeten we een strak begrotingsbeleid voeren en zullen we onze doelstellingen moeten  halen.

Het is misschien niet een verhaal voor een mooi begin van 2019, maar het is de realiteit, die er nu speelt.

In mijn ogen heeft iedereen, die bij onze vereniging betrokken is, recht om te weten wat er gaat spelen in de komende tijd op financieel gebied.

Een gezond en sportief 2019.

Oene Wagenaar. e.v.
Penningmeester a.i.

facebook twitter Email