U bevindt zich hier: Volg Furore » Furore Intern

Furore Intern

04-03-2018 19:45 uur

Furore Intern

De zaalcompetitie is bijna afgelopen. Komend weekend volle bak, belangrijke wedstrijden voor het eerste, er moet gewonnen worden, het tweede, er zal een overwinning behaald moeten worden, echter dat wordt een zware opgave, het derde moet de punten ook pakken, dan zijn jullie veilig, het vierde en junioren 1 zijn veilig, junioren 2 staat op de laatste plaats.

Bij de jeugd zijn de C1 en E1 kampioen, geweldig en de E4 kan nog in het laatste weekend kampioen worden. Dat weekend wordt er nog veel gespeeld en kan er zelfs voor het eerste een beslissingswedstrijd volgen. Maar dat is nu nog niet bekend.

Na het weekend van 18 maart wordt het materiaal weer opgehaald en naar de Omzoom gebracht, want dan lonkt het veld en de diverse trainingen buiten beginnen dan ook weer.

De Omzoom; er is best wel veel gebeurd. Het terras voor de kantine is opgehoogd en het ligt er weer fraai bij. Er zijn grote problemen geweest met de boiler voor de douches. In december werd geconstateerd, dat er lekkage was en begin januari zijn de leidingen vervangen en is er een geheel nieuwe boiler geplaatst. Garantie, probleem opgelost, niet dus, afgelopen week bleek dat de nieuwe boiler lekte. Bij toeval kwamen we daarachter en deze week wordt dat ook weer hersteld.

Binnenkort gaat de G.O.-ploeg ook weer starten met de werkzaamheden en dan kan de tweede helft beginnen.

De organisatie van het schoolkorfbaltoernooi is al in volle gang, de eerste inschrijvingen zijn binnen, ook het Pinksterkamp komt eraan met rasse schreden, de belangstelling is zeer groot, dus dat wordt genieten. Diverse activiteiten zijn er gepland in maart en april voor zowel de jeugd als de ouderen.

De penningen, we hebben als doelstelling om dit seizoen om op nul uit te komen.
Het eerste seizoen op de Omzoom verliep met een fors verlies en er moest ingegrepen worden. Een fikse verhoging van de contributie werd doorgevoerd, maar dat is niet voldoende. Gelukkig verliep de Grote Club Actie uitstekend en werd er vorig jaar oktober een wervingsactie gestart met de Vriendenloterij en dat verloopt ook heel goed.

Maar daar komen we er niet mee. De contributie wordt nu aan het begin van het kwartaal geïnd en dat geeft lucht voor de betalingen. En er zijn afspraken gemaakt om bepaalde doelstellingen te halen, wat betreft de contracten van de diverse sponsors enz. De uitgaven mogen in principe niet uitkomen op het bedrag wat ervoor is begroot. Of we werkelijk de nul gaan halen is best nog wel onzeker en hangt veel van de resultaten af van de tweede helft van het veldseizoen. Er wordt in ieder geval hard aan gewerkt.

Tot slot en dat moet ik nog even kwijt.
Omzoom, het prachtige sportpark van Zaanstad Noord volgens de Gemeente, heeft een toegangsweg, die er niet uit ziet en eigenlijk steeds slechter wordt, omdat er binnenkort ook nog een ontsluitingsweg voor Kreekrijk komt te liggen. Stichting Provily sportpark heeft namens de verenigingen hier bezwaar tegen ingediend en op persoonlijke titel zou ik zeggen: Gemeente Zaanstad ga je diep schamen en doe er wat aan!!!

Oene Wagenaar, penningmeester a.i. e.v.

facebook twitter Email