U bevindt zich hier: Volg Furore » Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

30-05-2017 20:07 uur

Van de penningmeester

Maandagavond was de ledenvergadering van onze vereniging op de Omzoom, de vergadering werd goed bezocht. De punten verkiezingen van de diverse commissies verliepen vlot. Twee thema’s werden uitvoerig behandeld, de resultaten enquête en de begroting 2017/2018.

De begroting werd uitgebreid behandeld en er werden veel vragen over gesteld, maar gezien het huidige kostenniveau was het noodzakelijk om de contributie met ingang van 1 juli, het nieuwe seizoen, te verhogen.
De begroting is nu sluitend, maar er zitten nog wel een aantal uitdagingen in om volgend seizoen ook daadwerkelijk rond te komen.

De contributie per 1 juli a.s. per kwartaal wordt:

Senioren € 60,00
Junioren € 44,00
Aspiranten € 33,00
Pupillen € 30,00
Kangaroes € 21,00
Trimmers € 20,00
Niet spelend lid € 16,00
Donateurs € 13,00

Het nieuwe gebouw en de nieuwe velden brengen wel een flinke kostenpost met zich mee voor de gehele vereniging en gezien de cijfers van dit nog lopende seizoen, moeten we de contributie verhogen.

De vergadering stemde daar echter, met grootste meerderheid, mee in.

Het punt van de resultaten van de enquête werd uitvoerig besproken en in een later stadium komt het bestuur terug over diverse punten, die aangedragen werden.

De contributie batch van het laatste kwartaal van dit lopende seizoen gaat deze week klaar gezet worden.

Voor het nieuwe seizoen gaan we er naar streven om in de eerste maand van het kwartaal de contributie te innen.

Oene Wagenaar.

Penningmeester a.i.

facebook twitter Email